Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng VIP 11
  • Phòng VIP 11
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 1
  • Đặt từ:

   - Gọi Menu tiệc:

      + Miễn phí bao phòng

      + Karaoke tính tiền 250k/giờ

   - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

      + Phí bao phòng 500

  • Chú ý: Karaoke 250k/giờ
  • Lượt xem: 41613
  Phòng liên quan

  Phòng VIP 15

  Phòng VIP 15

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 16

  Phòng VIP 16

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 1

  Sảnh 1

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 2

  Sảnh 2

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 3

  Sảnh 3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh Ghép 2+3

  Sảnh Ghép 2+3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 4

  Sảnh 4

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 5

  Sảnh 5

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 6

  Sảnh 6

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 7

  Sảnh 7

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 8

  Sảnh 8

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 9

  Sảnh 9

  Giá: Liên hệ

  product