Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng VIP 11
  • Phòng VIP 11
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 1
  • Đặt từ:

   - Gọi Menu tiệc:

      + Miễn phí bao phòng

      + Karaoke tính tiền 250k/giờ

   - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

      + Phí bao phòng 500

  • Chú ý: Karaoke 250k/giờ
  • Lượt xem: 40582
  Phòng liên quan

  Sảnh 10

  Sảnh 10

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 11

  Sảnh 11

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 10+11

  Sảnh 10+11

  Giá: Liên hệ

  product