Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng vip 2
  • Phòng vip 2
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 4
  • Đặt từ:

   + Đặt 3 bàn :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 200K/giờ

   + Đặt 2 bàn :

           - Phí bao phòng 500K

           - Miễn phí 1h Karaoke

  • Chú ý: Karaoke 200k/giờ
  • Lượt xem: 5875
  Phòng liên quan

  Phòng vip 1

  Phòng vip 1

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 3

  Phòng vip 3

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP4

  Phòng VIP4

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP5

  Phòng VIP5

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP6

  Phòng VIP6

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP7

  Phòng VIP7

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP8

  Phòng VIP8

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 9

  Phòng VIP 9

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP10

  Phòng VIP10

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP11

  Phòng VIP11

  Giá: Liên hệ

  Sảnh A

  Sảnh A

  Giá: Liên hệ

  Sảnh B

  Sảnh B

  Giá: Liên hệ

  product