Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng VIP 4
  • Phòng VIP 4
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 1
  • Đặt từ:

   - Gọi Menu tiệc :

      + Miễn phí bao phòng

      + Karaoke tính tiền 300k/giờ

   - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

      + Phí bao phòng 500

   Chú ý: Karaoke 300K/giờ
  • Lượt xem: 37172
  Phòng liên quan

  Sảnh 10

  Sảnh 10

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 11

  Sảnh 11

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 10+11

  Sảnh 10+11

  Giá: Liên hệ

  product