Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng VIP4
  • Phòng VIP4
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 1
  • Đặt từ:

   - Gọi Menu tiệc (Menu bàn 10 người - giá trên 2.000.000đ/bàn) :

      + Miễn phí bao phòng

      + Karaoke tính tiền 200k/giờ

   - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

      + Phí bao phòng 500

  • Chú ý: Karaoke 200K/giờ
  • Lượt xem: 4313
  Phòng liên quan

  Phòng vip 1

  Phòng vip 1

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 2

  Phòng vip 2

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 3

  Phòng vip 3

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP5

  Phòng VIP5

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP6

  Phòng VIP6

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP7

  Phòng VIP7

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP8

  Phòng VIP8

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 9

  Phòng VIP 9

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP10

  Phòng VIP10

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP11

  Phòng VIP11

  Giá: Liên hệ

  Sảnh A

  Sảnh A

  Giá: Liên hệ

  Sảnh B

  Sảnh B

  Giá: Liên hệ

  product