Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Sảnh 11
  • Sảnh 11
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 20
  • Đặt từ:

   + Đặt 19-20 bàn :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 800K/giờ

   + Đặt 17-18 bàn :

           - Phí bao phòng 2.000.000

                 - Tính tiền Karaoke 50

  • Chú ý: Karaoke 500k/giờ
  • Lượt xem: 8847
  Phòng liên quan

  Phòng VIP 14

  Phòng VIP 14

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 15

  Phòng VIP 15

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 16

  Phòng VIP 16

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 1

  Sảnh 1

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 2

  Sảnh 2

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 3

  Sảnh 3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh Ghép 2+3

  Sảnh Ghép 2+3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 4

  Sảnh 4

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 5

  Sảnh 5

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 6

  Sảnh 6

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 7

  Sảnh 7

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 8

  Sảnh 8

  Giá: Liên hệ

  product