Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Sảnh 5
  • Sảnh 5
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 14
  • Đặt từ:

   + Đặt 10 bàn trở lên :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 800K/giờ

   + Đặt 9 bàn :

           - Phí bao phòng 1.000.000

           - Karaoke 800K/giờ

  • Chú ý:
  • Lượt xem: 9994
  Phòng liên quan

  Phòng VIP 14

  Phòng VIP 14

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 15

  Phòng VIP 15

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 16

  Phòng VIP 16

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 1

  Sảnh 1

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 2

  Sảnh 2

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 3

  Sảnh 3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh Ghép 2+3

  Sảnh Ghép 2+3

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 4

  Sảnh 4

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 6

  Sảnh 6

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 7

  Sảnh 7

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 8

  Sảnh 8

  Giá: Liên hệ

  Sảnh 9

  Sảnh 9

  Giá: Liên hệ

  product