Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Sảnh 1
  • Sảnh 1
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 17
  • Đặt từ:

   + Đặt 16-17 bàn :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 500K/giờ

   + Đặt 14-15 bàn :

           - Phí bao phòng 1.000.000

           - Miễn phí 1h Karaoke

  • Chú ý: Karaoke 500k/giờ
  • Lượt xem: 2857
  Phòng liên quan

  Phòng vip 1

  Phòng vip 1

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 2

  Phòng vip 2

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 3

  Phòng vip 3

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP4

  Phòng VIP4

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 5

  Phòng VIP 5

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 6

  Phòng VIP 6

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 7

  Phòng VIP 7

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP8

  Phòng VIP8

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP9

  Phòng VIP9

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP10

  Phòng VIP10

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP11

  Phòng VIP11

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 12

  Phòng VIP 12

  Giá: Liên hệ

  product