Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Các Món Bò
  Các Món Bò

  các món đặc biệt

  Bò nấu hạt   điều + bánh mì 420.000
  Bò sốt cam + bánh mì 420.000
  Bò sốt fomai + bánh mì 420.000
  Bò nấu nho + bánh mì 420.000
  Bò nấu đốp + bánh mì 420.000
  Bò nấu Lagu + bánh mì 420.000
  Bò nướng lụi + bánh hỏi 420.000
  Cà ri dê + bánh mì 470.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet