Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Các Món Cá
  Các Món Cá

  các món đặc biệt

   

  CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP ĐÔNG CÔ 550.000
  CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 570.000
  CÁ CHẼM SỐNG CHƯNG TƯƠNG/ HẤP HÀNH GỪNG/ HONGKONG/ THÁI 650.000
  CÁ CHIM HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 690.000
  CÁ CHÉP GIÒN NƯỚNG MUỐI ỚT / LÚC LẮC 770.000
  CÁ BỚP SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 770.000
  CÁ BỚP NƯỚNG LÁ LỐT/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI/ MUỐI ỚT 800.000
  CÁ TẦM HẤP HONGKONG/ HẤP TAM VỊ 950.000
  CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG BBQ/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI 950.000
  CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 930.000
  CÁ CHÌNH NƯỚNG/ HẦM SẢ 1.200.000
  Món ăn khác
  mondacbiet