Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Các Món Gà
  Các Món Gà

  các món đặc biệt

  CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 600.000

  ĐÙI GÀ QUAY BƠ ( NƯỚNG ) + XÔI CHIÊN

  650.000
  GÀ NƯỚNG LU + XÔI CHIÊN 670.000
  GÀ QUAY + XÔI CHIÊN 670.000
  GÀ BÓ XÔI CHIÊN 650.000
  GÀ HẤP CẢI, HẤP MUỐI, HẤP HÀNH 650.000
  GÀ HẦM XÌ DẦU ĐÔNG CÔ 650.000
  GÀ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 680.000
  GÀ NẤU PATE + BÁNH MÌ 680.000
  GÀ LÊN MÂM 700.000
  GÀ TIỀM HẠT SEN + MÌ 750.000
  ỨC VỊT SỐT TIÊU ĐEN + BÁNH BAO 670.000
  ỨC VỊT NƯỚNG BBQ + BÁNH BAO 670.000
  VỊT NƯỚNG MẬT ONG + XÔI CHIÊN 670.000
  VỊT QUAY NAM BỘ + BÁNH BAO 750.000
  VỊT NẤU CHAO 700.000
  VỊT NẤU CARI + BÁNH MÌ 700.000
  Món ăn khác
  mondacbiet