Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  CÁC MÓN GỎI
  CÁC MÓN GỎI

  các món đặc biệt

  GỎI DỪA HẢI SẢN 410.000
  GỎI TRÁI THƠM TÔM THỊT 370.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 370.000
  GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT 350.000
  GỎI BAO TỬ TAI HEO 370.000
  GỎI NGŨ SẮC HẢI SẢN 390.000
  GỎI BÒ BỐP THẤU 410.000
  GỎI MỰC THÁI LAN 410.000
  GỎI SÒ HUYẾT THÁI LAN 410.000
  GỎI GÀ BẮP CHUỐI 450.000
  GỎI GÀ XÉ PHAI 450.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet