Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  CÁC MÓN GỎI
  CÁC MÓN GỎI

  các món đặc biệt

  GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT 550.000
  GỎI TRÁI THƠM TÔM THỊT 570.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 570.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA HẢI SẢN 570.000
  GỎI BAO TỬ TAI HEO 570.000
  GỎI NGŨ SẮC HẢI SẢN 570.000
  GỎI BÒ BỐP THẤU 620.000
  GỎI MỰC THÁI LAN 620.000
  GỎI SÒ HUYẾT THÁI LAN 620.000
  GỎI GÀ BẮP CHUỐI 620.000
  GỎI GÀ XÉ PHAI 620.000
     

   

  Món ăn khác
  mondacbiet