Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Các Món Rau
  Các Món Rau

  các món đặc biệt

  TỔ CHIM HẢI VỊ 550.000
  GÂN NAI XÀO HẢI SÂM 550.000
  CẢI THÌA XÀO ĐÔNG CÔ HẢI SẢN 550.000
  ĐẬU HỦ HẢI SẢN TAY CẦM 550.000
  HẢI SÂM BÀO NGƯ 770.000
  CƠM CHÁY HẢI SÂM 600.000
  GÂN NAI BAO TỬ HẦM ĐÔNG CÔ 660.000
  BÀO NGƯ XÀO DẦU HÀO 1.000.000
     
  Món ăn khác
  mondacbiet