Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  SOUP
  SOUP

  các món đặc biệt

  SOUP VI CÁ 450.000
  SOUP BẮT CUA 365.000
  SOUP MĂNG TÂY 365.000
  SOUP CUA GÀ XÉ 365.000
  SOUP HẢI SẢN 365.000
  SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 365.000
  SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 365.000
  SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 365.000
  CHÁO HẢI SẢN 380.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet