Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  SOUP
  SOUP

  các món đặc biệt

  SOUP CÒI ĐIỆP 770.000
  SOUP BẮP CUA 570.000
  SOUP MĂNG TÂY CUA 570.000
  SOUP CUA GÀ XÉ 570.000
  SOUP HẢI SẢN 570.000
  SOUP BÓNG CUA 570.000
  SOUP HẢI SẢN KIM CHÂM 600.000
  SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 600.000
  SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 600.000
  SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 600.000
  SOUP SÒ ĐIỆP TAM TƠ 600.000
  SOUP CUA NGỌC BÍCH 600.000
  CHÁO HẢI SẢN NAM BỘ 700.000
  BÀO NGƯ TÓC TIÊN 750.000
  Món ăn khác
  mondacbiet