Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  SOUP
  SOUP

  các món đặc biệt

  SOUP VI CÁ THƯỢNG HẠNG 3.300.000
  SOUP BONG BÓNG CÁ TAM TÓC TIÊN 670.000
  SOUP VI CÁ 470.000
  SOUP BẮT CUA 400.000
  SOUP MĂNG TÂY 400.000
  SOUP CUA GÀ XÉ 400.000
  SOUP HẢI SẢN 400.000
  SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 400.000
  SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 400.000
  SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 400.000
  CHÁO HẢI SẢN 400.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet