Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Chi tiết thực đơn
  • 7up (lon)
  • Giá: 15.000 đ
  • Lượt xem: 7741
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
  Thực đơn khác

  Sài gòn đỏ

  Sài gòn đỏ

  Giá: 18.000 đ

  Tiger (chai)

  Tiger (chai)

  Giá: 25.000 đ

  Tiger (lon)

  Tiger (lon)

  Giá: 26.000 đ

  Heineken Chai

  Heineken Chai

  Giá: 27.000 đ

  Heineken Lon

  Heineken Lon

  Giá: 28.000 đ

  Heineken 250

  Heineken 250

  Giá: 25.000 đ

  Strongbow

  Strongbow

  Giá: 27.000 đ

  Bia 333

  Bia 333

  Giá: 21.000 đ

  Pepsi (lon)

  Pepsi (lon)

  Giá: 15.000 đ

  product