Các Món Gà Vịt

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các Món Gà Vịt

 • Liên hệ
 • CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 600.000
  ĐÙI GÀ QUAY BƠ ( NƯỚNG ) + XÔI CHIÊN 650.000
  GÀ NƯỚNG LU + XÔI CHIÊN 670.000
  GÀ QUAY + XÔI CHIÊN 670.000
  GÀ BÓ XÔI CHIÊN 650.000
  GÀ HẤP CẢI, HẤP MUỐI, HẤP HÀNH 650.000
  GÀ HẦM XÌ DẦU ĐÔNG CÔ 650.000
  GÀ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 680.000
  GÀ NẤU ĐẬU NGỰ + BÁNH MÌ 680.000
  GÀ NẤU PATE + BÁNH MÌ 680.000
  GÀ LÊN MÂM 700.000
  GÀ TIỀM HẠT SEN + MÌ 750.000
  ỨC VỊT SỐT TIÊU ĐEN + BÁNH BAO 670.000
  ỨC VỊT NƯỚNG BBQ + BÁNH BAO 670.000
  VỊT NƯỚNG MẬT ONG + BÁNH BAO 670.000
  VỊT QUAY NAM BỘ + BÁNH BAO 750.000
  VỊT NẤU CHAO + BÚN 700.000
  VỊT NẤU CARI + BÁNH MÌ 700.000
 • 3234
CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 600.000
ĐÙI GÀ QUAY BƠ ( NƯỚNG ) + XÔI CHIÊN 650.000
GÀ NƯỚNG LU + XÔI CHIÊN 670.000
GÀ QUAY + XÔI CHIÊN 670.000
GÀ BÓ XÔI CHIÊN 650.000
GÀ HẤP CẢI, HẤP MUỐI, HẤP HÀNH 650.000
GÀ HẦM XÌ DẦU ĐÔNG CÔ 650.000
GÀ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 680.000
GÀ NẤU ĐẬU NGỰ + BÁNH MÌ 680.000
GÀ NẤU PATE + BÁNH MÌ 680.000
GÀ LÊN MÂM 700.000
GÀ TIỀM HẠT SEN + MÌ 750.000
ỨC VỊT SỐT TIÊU ĐEN + BÁNH BAO 670.000
ỨC VỊT NƯỚNG BBQ + BÁNH BAO 670.000
VỊT NƯỚNG MẬT ONG + BÁNH BAO 670.000
VỊT QUAY NAM BỘ + BÁNH BAO 750.000
VỊT NẤU CHAO + BÚN 700.000
VỊT NẤU CARI + BÁNH MÌ 700.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline