CÁC MÓN GỎI

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

CÁC MÓN GỎI

 • Liên hệ
 • GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT 550.000
  GỎI TRÁI THƠM TÔM THỊT 570.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 570.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA HẢI SẢN 570.000
  GỎI BAO TỬ TAI HEO 570.000
  GỎI NGŨ SẮC HẢI SẢN 570.000
  GỎI BÒ BỐP THẤU 620.000
  GỎI MỰC THÁI LAN 620.000
  GỎI SÒ HUYẾT THÁI LAN 620.000
  GỎI GÀ BẮP CHUỐI 620.000
  GỎI GÀ XÉ PHAI 620.000
  GỎI NGÓ SEN GÀ XÉ 620.000
 • 4974
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT 550.000
GỎI TRÁI THƠM TÔM THỊT 570.000
GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 570.000
GỎI CỦ HỦ DỪA HẢI SẢN 570.000
GỎI BAO TỬ TAI HEO 570.000
GỎI NGŨ SẮC HẢI SẢN 570.000
GỎI BÒ BỐP THẤU 620.000
GỎI MỰC THÁI LAN 620.000
GỎI SÒ HUYẾT THÁI LAN 620.000
GỎI GÀ BẮP CHUỐI 620.000
GỎI GÀ XÉ PHAI 620.000
GỎI NGÓ SEN GÀ XÉ 620.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline