Các Món Rau

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các Món Rau

 • Liên hệ
 • GÂN NAI HẢI SÂM BÀO NGƯ 930.000
  CÒI ĐIỆP NẤM HƯƠNG XÀO DẦU HÀO 930.000
  RAU LUỘC THẬP CẨM KHO QUẸT 440.000
  ĐẬU HỦ LƯỚT VÁN 500.000
  MĂNG TRÚC XÀO TAM SẮC 480.000
  MĂNG TRÚC XÀO TAM SẮC HẢI SẢN 600.000
  TỔ CHIM HẢI VỊ 550.000
  GÂN NAI XÀO HẢI SÂM 550.000
  CẢI THÌA XÀO ĐÔNG CÔ HẢI SẢN 550.000
  ĐẬU HỦ HẢI SẢN TAY CẦM 550.000
  HẢI SÂM BÀO NGƯ 770.000
  CƠM CHÁY HẢI SÂM 600.000
  GÂN NAI BAO TỬ HẦM ĐÔNG CÔ 660.000
  BÀO NGƯ XÀO DẦU HÀO 1.000.000
     
 • 1970
GÂN NAI HẢI SÂM BÀO NGƯ 930.000
CÒI ĐIỆP NẤM HƯƠNG XÀO DẦU HÀO 930.000
RAU LUỘC THẬP CẨM KHO QUẸT 440.000
ĐẬU HỦ LƯỚT VÁN 500.000
MĂNG TRÚC XÀO TAM SẮC 480.000
MĂNG TRÚC XÀO TAM SẮC HẢI SẢN 600.000
TỔ CHIM HẢI VỊ 550.000
GÂN NAI XÀO HẢI SÂM 550.000
CẢI THÌA XÀO ĐÔNG CÔ HẢI SẢN 550.000
ĐẬU HỦ HẢI SẢN TAY CẦM 550.000
HẢI SÂM BÀO NGƯ 770.000
CƠM CHÁY HẢI SÂM 600.000
GÂN NAI BAO TỬ HẦM ĐÔNG CÔ 660.000
BÀO NGƯ XÀO DẦU HÀO 1.000.000
   
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline