Các Món Tôm

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các Món Tôm

 • Liên hệ
 • TÔM SÚ HẤP DỪA/BIA 700.000
  TÔM SÚ RANG MUỐI TỎI/ME/HONGKONG 700.000
  TÔM SÚ NƯỚNG MẮM NHĨ/MUỐI ỚT 700.000
  TÔM SÚ RANG SỐT HOÀNG KIM/CHANH DÂY 750.000
  TÔM SÚ RANG NAM BỘ 750.000
  TÔM SÚ SỐT MAYAONNAISE 750.000
  TÔM SÚ SỐT MAGGI/ PHOMAI 750.000
  TÔM SÚ UYÊN ƯƠNG ( 2 MÓN ) 750.000
  TÔM HỘI NGỘ ( 3 MÓN ) 770.000
  TÔM TAM BẢO ( 3 MÓN ) 820.000
  TÔM CÀNG RANG MUỐI HONGKONG 900.000
  TÔM CÀNG RANG SỐT HOÀNG KIM 900.000
  TÔM CÀNG NƯỚNG PHOMAI 900.000
  TÔM CÀNG NẤU CARI + BÁNH MÌ 900.000
 • 3642
TÔM SÚ HẤP DỪA/BIA 700.000
TÔM SÚ RANG MUỐI TỎI/ME/HONGKONG 700.000
TÔM SÚ NƯỚNG MẮM NHĨ/MUỐI ỚT 700.000
TÔM SÚ RANG SỐT HOÀNG KIM/CHANH DÂY 750.000
TÔM SÚ RANG NAM BỘ 750.000
TÔM SÚ SỐT MAYAONNAISE 750.000
TÔM SÚ SỐT MAGGI/ PHOMAI 750.000
TÔM SÚ UYÊN ƯƠNG ( 2 MÓN ) 750.000
TÔM HỘI NGỘ ( 3 MÓN ) 770.000
TÔM TAM BẢO ( 3 MÓN ) 820.000
TÔM CÀNG RANG MUỐI HONGKONG 900.000
TÔM CÀNG RANG SỐT HOÀNG KIM 900.000
TÔM CÀNG NƯỚNG PHOMAI 900.000
TÔM CÀNG NẤU CARI + BÁNH MÌ 900.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline