Các set mẫu

  Các set mẫu

  Các set mẫu

  Các set mẫu

  Menu 1

  1
  Cá chép giòn om cải chua
  2
  Vịt nướng mật ong
  480.000
  3
  Chả giò nam bộ
  360.000
  4
  Gỏi ngó sen tôm thịt
  370.000
  5
  Cơm lá sen
  390.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 2

  1
  Cá diêu hồng tàu xì đông cô
  400.000
  2
  Tôm sú nướng mắm nhĩ
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Chả giò nam bộ
  360.000
  5
  Cơm tay cầm nam bộ
  390.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 3

  1
  Gỏi củ hủ dừa tôm thịt
  390.000
  2
  Chả giò Nam Bộ
  360.000
  3
  Gà nướng lu + xôi chiên
  470.000
  4
  Cá chẽm sốt chanh dây
  420.000
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 4

  1
  Gỏi ngó sen tôm thịt
  370.000
  2
  Cải thìa xào đông cô hải sản
  400.000
  3
  Tôm sú nướng mắm nhĩ (0.8kg)
  4
  Heo sữa quay + Bánh bao (1/2 con)
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 5

  1
  Soup măng tây cua
  400.000
  2
  Chả giò nam bộ
  360.000
  3
  Bò nấu tiêu + bánh mì
  420.000
  4
  Ba rọi xông khói cuộn tôm
  420.000
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 6

  1
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  2
  Bò nấu hạt điều + bánh mì
  420.000
  3
  Súp vi vá
  470.000
  4
  Cơm tay cầm nam bộ
  390.000
  5
  Lẩu Thái Lan + Bún
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 7

  1
  Gỏi củ hủ dừa hải sản
  430.000
  2
  Chả giò Nam Bộ
  360.000
  3
  Vịt nướng lu + bánh bao
  480.000
  4
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  5
  Lẩu thập cẩm + mì
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 13

  1
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  2
  Tôm sú rang muối (0,8)
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Khai vị bốn món
  520.000
  5
  Cơm tay cầm nam bộ
  390.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 14

  1
  Súp vi vá
  470.000
  2
  Gà quay bơ + xôi chiên
  470.000
  3
  Cá bò da nướng muối ớt
  420.000
  4
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu nam bộ + bún
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 8

  1
  Gỏi ngó sen tôm thịt
  370.000
  2
  Súp bắp cua
  400.000
  3
  Tôm sú hấp nước dừa (0,8)
  4
  Cá bống mú hấp HKong
  5
  Cơm tay cầm Nam Bộ
  390.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 9

  1
  Gỏi củ hủ dừa tôm thịt
  390.000
  2
  Chả giò Nam Bộ
  360.000
  3
  Tôm sú hấp nước dừa (0,8)
  4
  Cá bò da nướng muối ớt
  420.000
  5
  Lẩu Thái Lan + bún
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 10

  1
  Chả giò Nam Bộ
  360.000
  2
  Cá bống mú tay cầm
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Bò nấu hạt điều + Bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 11

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Tôm sú rang muối (0,8)
  4
  Cá bống mú tay cầm
  5
  Cơm tay cầm Nam Bộ
  390.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 12

  1
  Gỏi dừa hải sản
  430.000
  2
  Tam vương lên dĩa
  600.000
  3
  Cá chim trắng nướng muối ớt
  4
  Hải sâm bào ngư
  450.000
  5
  Lẩu Nam Bộ + bún
  480.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 15

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Giò heo chiên giòn
  400.000
  3
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  4
  Cá chép giòn om cải chua
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 16

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Ếch núp lùm
  430.000
  3
  Tôm sú hấp nước dừa (0.8kg)
  4
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu nấm hải sản + mì
  500.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 17

  1
  Gỏi ngó sen tôm thịt
  370.000
  2
  Súp cua gà xé
  400.000
  3
  Tôm sú rang nam bộ (1kg)
  4
  Vịt nướng mật ong
  480.000
  5
  Cơm tay cầm nam bộ
  390.000
  6
  Chè hạt sen nhãn nhục
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 18

  1
  Gỏi trái thơm tôm thịt
  390.000
  2
  Soup vi cá
  470.000
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Bò nấu nho + bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu chua gà lá giang
  560.000
  6
  Rau câu bánh flan
  200.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 19

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  3
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  4
  Tổ chim hải vị
  380.000
  5
  Lẩu nấm thái lan + bún
  500.000
  6
  Chè khúc bạch
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 20

  1
  Khai vị ba món
  480.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Tôm sú rang Hongkong (1kg)
  4
  Bò nấu hạt điều + bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu giò heo thác lác
  480.000
  6
  Rau câu dừa nam bộ
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 21

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Súp măng tây cua
  400.000
  3
  Vịt nướng mật ong
  480.000
  4
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  5
  Gà tiềm ớt hiểm + mì
  570.000
  6
  Rau câu bánh flan
  200.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 22

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Tôm thẻ hấp nước dừa (1kg)
  3
  Đùi gà quay bơ + xôi chiên
  460.000
  4
  Bò nấu lagu + bánh mì
  420.000
  5
  Lẩu nấm thái lan + bún
  500.000
  6
  Chè nam bộ
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 23

  1
  Khai vị đặc biệt
  600.000
  2
  Gân nai xào hải sâm
  400.000
  3
  Đùi gà quay bơ + xôi chiên
  460.000
  4
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  5
  Lẩu nam bộ + bún
  480.000
  6
  Chè khúc bạch
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 24

  1
  Chả giò hải sản
  400.000
  2
  Tôm sú hấp nước dừa (1kg)
  3
  Gà nướng lu + xôi chiên
  470.000
  4
  Giò heo chiên giòn
  400.000
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000
  6
  Trái cây thập cẩm
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 25

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Tôm sú hấp nước dừa (1kg)
  4
  Cá Quế Nhật chưng tương
  5
  Cơm hải sản
  390.000
  6
  Rau câu dừa nam bộ
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 26

  1
  Gỏi gà xé phay
  450.000
  2
  Tôm sú uyên ương
  600.000
  3
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  4
  Cá chép giòn om cải chua
  5
  Lẩu cá lăng vàng măng chua + bún
  530.000
  6
  Trái cây thập cẩm
  150.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 27

  1
  Hàu sữa nướng phomai
  400.000
  2
  Vịt nướng mật ong
  480.000
  3
  Cải thìa xào đông cô hải sản
  400.000
  4
  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì
  420.000
  5
  Cơm lá sen
  390.000
  6
  Chè hạt sen nhãn nhục
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 28

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Tôm sú hấp nước dừa (1kg)
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Hải sâm bào ngư
  450.000
  5
  Mì xào thập cẩm
  390.000
  6
  Chè nam bộ
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 29

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Gân nai xào hải sâm
  400.000
  3
  Sườn bò mỹ nướng
  560.000
  4
  Cá bống mú tàu xì đông cô
  5
  Lẩu nấm gà thái lan + bún
  560.000
  6
  Rau câu bánh flan
  200.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 30

  1
  Khai vị ba món
  480.000
  2
  Gà nướng lu + xôi chiên
  470.000
  3
  Cua lột chiên bơ
  4
  Cá hồng chuối hấp Hongkong
  5
  Lẩu thác lác + bún
  480.000
  6
  Tráng miệng - nho mỹ
  270.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 31

  1
  Chả giò hải sản
  400.000
  2
  Gà nướng lu + xôi chiên
  470.000
  3
  Tôm sú rang Hongkong (1kg)
  4
  Cá chẽm sống chưng tương
  5
  Lẩu thái lan + bún
  480.000
  6
  Chè hạt sen nhãn nhục
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 32

  1
  Mực trộn hành gừng
  480.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Tôm sú tam bảo
  750.000
  4
  Cá bống mú hấp Hong Kong
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000
  6
  Tráng miệng - nho mỹ
  270.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 33

  1
  Khai vị hai món
  440.000
  2
  Cá chẽm sống hấp Hongkong
  3
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  4
  Cà ri dê + bánh mì
  470.000
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000
  6
  Chè nam bộ
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 34

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Gà bó xôi chiên
  470.000
  3
  Tôm sú nướng mắm nhĩ (1kg)
  4
  Cá bống mú hấp Hong Kong
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000
  6
  Rau câu bánh flan
  200.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 35

  1
  Gỏi trái thơm tôm thịt
  390.000
  2
  Giò heo chiên nước mắm
  400.000
  3
  Bò nướng lụi + bánh hỏi
  420.000
  4
  Cá diêu hồng tàu xì đông cô
  400.000
  5
  Lẩu tôm thẻ thái lan + bún (0.8kg)
  600.000
  6
  Rau câu dừa nam bộ
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 36

  1
  Súp măng tây cua
  400.000
  2
  Tổ chim hải vị
  380.000
  3
  Gà nướng lu + xôi chiên
  470.000
  4
  Cá chẽm sốt chua ngọt
  420.000
  5
  Lẩu hải sản + mì
  480.000
  6
  Chè hạt sen nhãn nhục
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 37

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Tôm sú hấp nước dừa
  4
  Vịt tiềm bát bửu
  480.000
  5
  Cơm lá sen
  390.000
  6
  Tráng miệng - Nho mỹ
  270.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 38

  1
  Súp cua gà xé
  400.000
  2
  Vịt nướng mật ong
  480.000
  3
  Tôm sú rang muối (1kg)
  4
  Cá bống mú tàu xì đông cô
  5
  Lẩu nam bộ + bún
  480.000
  6
  Chè khúc bạch
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 39

  1
  Gỏi mực thái lan
  430.000
  2
  Sườn bò mỹ nướng
  560.000
  3
  Gà quay bơ + xôi chiên
  470.000
  4
  Cá hồng chuối tàu xì đông cô
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000
  6
  Chè nam bộ
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 40

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Cá chẽm sốt cam
  420.000
  4
  Gân nai xào hải sâm
  400.000
  5
  Lẩu nam bộ + bún
  470.000
  6
  Rau câu dừa nam bộ
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 41

  1
  Cháo hải sản
  400.000
  2
  Khai vị bốn món
  520.000
  3
  Tam vương lên dĩa
  600.000
  4
  Cá chẽm sốt chanh dây
  420.000
  5
  Gà tiềm ớt hiểm + mì
  570.000
  6
  Trái cây thập cẩm
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 42

  1
  Tam vương lên dĩa
  600.000
  2
  Mực trộn hành gừng
  480.000
  3
  Chả giò hải sản
  400.000
  4
  Hủ tiếu áp chảo bò satế
  400.000
  5
  Hải sản nhúng mẻ
  550.000
  6
  Tráng miệng - Nho mỹ
  270.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 43

  1
  Gà trộn hành gừng
  470.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Bò sốt phomai + bánh mì
  420.000
  4
  Tôm sú uyên ương
  600.000
  5
  Lẩu cua đồng
  560.000
  6
  Chè hạt sen nhãn nhục
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 44

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Heo sữa quay + bánh bao (1/2 con)
  3
  Gà tre hấp xì dầu
  580.000
  4
  Cá chép giòn om cải chua
  5
  Miến xào Tôm
  670.000
  6
  Trái cây thập cẩm
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 45

  1
  Khai vị bốn món
  520.000
  2
  Tam vương lên dĩa
  600.000
  3
  Bò nấu hạt điều + bánh mì
  420.000
  4
  Cải thìa xào đông cô hải sản
  400.000
  5
  Mì áp chảo tam tơ
  400.000
  6
  Rau câu dừa nam bộ
  170.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 46

  1
  Hàu sữa nướng phomai
  400.000
  2
  Bắp bò luộc + mắm thu
  420.000
  3
  Gân nai xào hải sâm
  400.000
  4
  Cá bống mú hấp Hongkong
  5
  Lẩu nấm thái lan + bún
  500.000
  6
  Tráng miệng - Nho mỹ
  270.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 47

  1
  Soup bóng cá tam tơ tóc tiên
  670.000
  2
  Tôm sú tam bảo
  750.000
  3
  Cá chình nướng sã ớt
  4
  Miến cua tay cầm
  750.000
  5
  Hải sản nhúng mẻ
  550.000
  6
  Chè nam bộ
  380.000

  Giá: Liên hệ

  Menu 48

  1
  Soup vi cá hồng xíu
  3.200.000
  2
  Khai vị đặc biệt
  600.000
  3
  Tam vương lên dĩa
  600.000
  4
  Hải sâm bào ngư
  450.000
  5
  Lẩu tôm càng sen thái lan
  820.000
  6
  Tráng miệng - Cherry
  450.000

  Giá: Liên hệ

  product