MÓN CHAY

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

MÓN CHAY

 • Liên hệ
 • THỰC ĐƠN NÀY DÀNH CHO 10 KHÁCH.

  STT MÓN CHAY GIÁ TIỀN
  1 SOUP CHAY 570.000
  2 GỎI DỪA CHAY 570.000
  3 CHẢ GIÒ CHAY ( CHẢ GIÒ CUỐN ) 570.000
  3 CHẢ GIÒ HẢI SẢN CHAY 570.000
  4 NEM VUÔNG CHIÊN CHAY 570.000
  5 KHAI VỊ 2 MÓN CHAY 620.000
  6 KHAI VỊ 3 MÓN CHAY 670.000
  7 KHAI VỊ 4 MÓN CHAY 720.000
  8 CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT CHAY 570.000
  9 BÒ NẤU ĐỐP CHAY 580.000
  10 GÀ QUAY CHAY 650.000
  11 HEO SỮA CHAY 850.000
  12 CÀ RI TÔM CHAY 700.000
  13 NẤM + BÔNG CẢI XÀO CHAY 500.000
  14 CƠM CÁ MẶN CHAY 500.000
  15 MÌ XÀO DÒN CHAY 500.000
  16 MÌ XÀO THẬP CẨM CHAY 500.000
  17 BÚN XÀO THẬP CẨM CHAY 500.000
  18 HỦ TIẾU ÁP CHẢO CHAY 500.000
  19 LẨU NẤM CHAY 710.000
  20 LẪU NẤM THÁI LAN CHAY 710.000

   

   

   

 • 567

THỰC ĐƠN NÀY DÀNH CHO 10 KHÁCH.

STT MÓN CHAY GIÁ TIỀN
1 SOUP CHAY 570.000
2 GỎI DỪA CHAY 570.000
3 CHẢ GIÒ CHAY ( CHẢ GIÒ CUỐN ) 570.000
3 CHẢ GIÒ HẢI SẢN CHAY 570.000
4 NEM VUÔNG CHIÊN CHAY 570.000
5 KHAI VỊ 2 MÓN CHAY 620.000
6 KHAI VỊ 3 MÓN CHAY 670.000
7 KHAI VỊ 4 MÓN CHAY 720.000
8 CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT CHAY 570.000
9 BÒ NẤU ĐỐP CHAY 580.000
10 GÀ QUAY CHAY 650.000
11 HEO SỮA CHAY 850.000
12 CÀ RI TÔM CHAY 700.000
13 NẤM + BÔNG CẢI XÀO CHAY 500.000
14 CƠM CÁ MẶN CHAY 500.000
15 MÌ XÀO DÒN CHAY 500.000
16 MÌ XÀO THẬP CẨM CHAY 500.000
17 BÚN XÀO THẬP CẨM CHAY 500.000
18 HỦ TIẾU ÁP CHẢO CHAY 500.000
19 LẨU NẤM CHAY 710.000
20 LẪU NẤM THÁI LAN CHAY 710.000

 

 

sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline