SOUP

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

SOUP

 • Liên hệ
 • SOUP BÀO NGƯ CÒI ĐIỆP HẢI SẢN 2.400.000
  SOUP CÒI ĐIỆP HẢI SẢN 770.000
  SOUP BẮP CUA 570.000
  SOUP MĂNG TÂY CUA 570.000
  SOUP CUA GÀ XÉ 570.000
  SOUP HẢI SẢN 570.000
  SOUP NẤM TUYẾT 600.000
  SOUP BÓNG CUA 570.000
  SOUP HẢI SẢN KIM CHÂM 600.000
  SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 600.000
  SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 600.000
  SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 600.000
  SOUP SÒ ĐIỆP TAM TƠ 600.000
  SOUP CUA NGỌC BÍCH 600.000
  CHÁO HẢI SẢN NAM BỘ 700.000
  BÀO NGƯ TÓC TIÊN 750.000

   

   

 • 5934
SOUP BÀO NGƯ CÒI ĐIỆP HẢI SẢN 2.400.000
SOUP CÒI ĐIỆP HẢI SẢN 770.000
SOUP BẮP CUA 570.000
SOUP MĂNG TÂY CUA 570.000
SOUP CUA GÀ XÉ 570.000
SOUP HẢI SẢN 570.000
SOUP NẤM TUYẾT 600.000
SOUP BÓNG CUA 570.000
SOUP HẢI SẢN KIM CHÂM 600.000
SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 600.000
SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 600.000
SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 600.000
SOUP SÒ ĐIỆP TAM TƠ 600.000
SOUP CUA NGỌC BÍCH 600.000
CHÁO HẢI SẢN NAM BỘ 700.000
BÀO NGƯ TÓC TIÊN 750.000

 

sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline