Phòng VIP 1 ( 5 BÀN )

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Phòng VIP 1 ( 5 BÀN )

 • Liên hệ
  • Đặt từ:

   + Đặt 4 bàn :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 500K/giờ

   + Đặt 3 bàn :

           - Phí bao phòng 500.000

           - Karaoke 500K/giờ

   

 • 144105
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline