Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng vip 3
  • Phòng vip 3
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 5
  • Đặt từ:

   + Đặt 5 bàn :

           - Miễn phí phòng

           - Tính tiền Karaoke 200K/giờ

   + Đặt 3-4 bàn :

           - Phí bao phòng 500K

           - Miễn phí 1h Karaoke

  • Chú ý: Karaoke 200K/giờ
  • Lượt xem: 12915
  Phòng liên quan

  Phòng vip 1

  Phòng vip 1

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 2

  Phòng vip 2

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP4

  Phòng VIP4

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 5

  Phòng VIP 5

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 6

  Phòng VIP 6

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 7

  Phòng VIP 7

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP8

  Phòng VIP8

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP9

  Phòng VIP9

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP10

  Phòng VIP10

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP11

  Phòng VIP11

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 12

  Phòng VIP 12

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP13

  Phòng VIP13

  Giá: Liên hệ

  product