Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Phòng VIP 4
    • Phòng VIP 4
    • Giá: Liên hệ
    • Số bàn: 1
    • Đặt từ:

      - Gọi Menu tiệc (Menu bàn 10 người - giá trên 2.000.000đ/bàn) :

         + Miễn phí bao phòng

         + Karaoke tính tiền 200k/giờ

      - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

         + Phí bao phòng 500

    • Chú ý: Karaoke 200K/giờ
    • Lượt xem: 29874
    Phòng liên quan

    Phòng VIP 1

    Phòng VIP 1

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 2

    Phòng VIP 2

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 3

    Phòng VIP 3

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 5

    Phòng VIP 5

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 6

    Phòng VIP 6

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 7

    Phòng VIP 7

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 8

    Phòng VIP 8

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 9

    Phòng VIP 9

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 10

    Phòng VIP 10

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 11

    Phòng VIP 11

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 12

    Phòng VIP 12

    Giá: Liên hệ

    Phòng VIP 14

    Phòng VIP 14

    Giá: Liên hệ

    product