Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Phòng VIP10
  • Phòng VIP10
  • Giá: Liên hệ
  • Số bàn: 1
  • Đặt từ:

   - Gọi Menu tiệc (Menu bàn 10 người - giá trên 2.000.000đ/bàn) :

      + Miễn phí bao phòng

      + Karaoke tính tiền 200k/giờ

   - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

      + Phí bao phòng 500

  • Chú ý: Karaoke 200k/giờ
  • Lượt xem: 7720
  Phòng liên quan

  Phòng vip 1

  Phòng vip 1

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 2

  Phòng vip 2

  Giá: Liên hệ

  Phòng vip 3

  Phòng vip 3

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP4

  Phòng VIP4

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 5

  Phòng VIP 5

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 6

  Phòng VIP 6

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 7

  Phòng VIP 7

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP8

  Phòng VIP8

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP9

  Phòng VIP9

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP11

  Phòng VIP11

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP 12

  Phòng VIP 12

  Giá: Liên hệ

  Phòng VIP13

  Phòng VIP13

  Giá: Liên hệ

  product