Sảnh Ghép 2+3 ( 14 BÀN )

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Sảnh Ghép 2+3 ( 14 BÀN )

 • Liên hệ
 • + Đặt 10 bàn trở lên:

          - Miễn phí phòng

          - Karaoke 800K/giờ

  + Đặt 9 bàn :

          - Phí bao phòng 1000K

         - Karaoke 800K/giờ

 • 13929
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline