Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Các Món Bò
  Các Món Bò

  các món đặc biệt

  Bò nấu tiêu xanh + bánh mì 440.000
  Bò nấu hạt   điều + bánh mì 440.000
  Bò sốt cam + bánh mì 440.000
  Bò sốt fomai + bánh mì 440.000
  Bò nấu nho + bánh mì 440.000
  Bò nấu đốp + bánh mì 440.000
  Bò nấu Lagu + bánh mì 440.000
  Bò nướng lụi + bánh hỏi 440.000
  Bắp bò luộc + mắm thu 440.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet