Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  CÁC MÓN GỎI
  CÁC MÓN GỎI

  các món đặc biệt

  GỎI DỪA HẢI SẢN 430.000
  GỎI TRÁI THƠM TÔM THỊT 400.000
  GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT 400.000
  GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT 400.000
  GỎI BAO TỬ TAI HEO 400.000
  GỎI NGŨ SẮC HẢI SẢN 430.000
  GỎI BÒ BỐP THẤU 430.000
  GỎI MỰC THÁI LAN 430.000
  GỎI SÒ HUYẾT THÁI LAN 430.000
  GỎI GÀ BẮP CHUỐI 450.000
  GỎI GÀ XÉ PHAI 450.000

   

  Món ăn khác
  mondacbiet