Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  SOUP
  SOUP

  các món đặc biệt

  SOUP CÒI ĐIỆP 670.000
  SOUP BẮP CUA 420.000
  SOUP MĂNG TÂY CUA 420.000
  SOUP CUA GÀ XÉ 420.000
  SOUP HẢI SẢN 420.000
  SOUP GÀ TIỀM BẠCH QUẢ 420.000
  SOUP GÀ TIỀM TỨ QUÝ 420.000
  SOUP GÀ TIỀM HẠT SEN 420.000
  SOUP HẢI SẢN 420.000
     
  Món ăn khác
  mondacbiet