Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Chi tiết thực đơn
  • Heineken Chai
  • Giá: 23.000 đ
  • Lượt xem: 2300
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
  Thực đơn khác

  Sài gòn đỏ

  Sài gòn đỏ

  Giá: 17.000 đ

  Tiger (chai)

  Tiger (chai)

  Giá: 20.000 đ

  Tiger (lon)

  Tiger (lon)

  Giá: 23.000 đ

  Heineken Lon

  Heineken Lon

  Giá: 25.000 đ

  Heineken 250

  Heineken 250

  Giá: 34.000 đ

  Larue chai

  Larue chai

  Giá: 14.000 đ

  Strongbow

  Strongbow

  Giá: 23.000 đ

  Bia 333

  Bia 333

  Giá: 18.000 đ

  Pepsi (lon)

  Pepsi (lon)

  Giá: 13.000 đ

  product