Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Thức uống, Bia , Nước Ngọt

  Sài gòn đỏ

  Sài gòn đỏ

  Giá: 18.000 đ

  Tiger (chai)

  Tiger (chai)

  Giá: 22.000 đ

  Tiger (lon)

  Tiger (lon)

  Giá: 24.000 đ

  Heineken Chai

  Heineken Chai

  Giá: 24.000 đ

  Heineken Lon

  Heineken Lon

  Giá: 26.500 đ

  Heineken 250

  Heineken 250

  Giá: 35.000 đ

  Larue chai

  Larue chai

  Giá: 15.000 đ

  Strongbow

  Strongbow

  Giá: 24.000 đ

  Bia 333

  Bia 333

  Giá: 20.000 đ

  product