Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

    Chi tiết thực đơn
    • Tiger bạc (lon)
    • Giá: 24.000 đ
    • Lượt xem: 1937
    • Thông tin chi tiết
    • Bình luận
    Thực đơn khác

    Sài gòn đỏ

    Sài gòn đỏ

    Giá: 17.000 đ

    Tiger (chai)

    Tiger (chai)

    Giá: 20.000 đ

    Tiger (lon)

    Tiger (lon)

    Giá: 23.000 đ

    Heineken Chai

    Heineken Chai

    Giá: 23.000 đ

    Heineken Lon

    Heineken Lon

    Giá: 25.000 đ

    Heineken 250

    Heineken 250

    Giá: 34.000 đ

    Larue chai

    Larue chai

    Giá: 14.000 đ

    Strongbow

    Strongbow

    Giá: 23.000 đ

    Bia 333

    Bia 333

    Giá: 18.000 đ

    Pepsi (lon)

    Pepsi (lon)

    Giá: 13.000 đ

    product