Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Nhà hàng làng nướng Nam Bộ

  Chi tiết thực đơn
  • Tiger (lon)
  • Giá: 24.000 đ
  • Lượt xem: 3890
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
  Thực đơn khác

  Sài gòn đỏ

  Sài gòn đỏ

  Giá: 18.000 đ

  Tiger (chai)

  Tiger (chai)

  Giá: 22.000 đ

  Heineken Chai

  Heineken Chai

  Giá: 24.000 đ

  Heineken Lon

  Heineken Lon

  Giá: 26.500 đ

  Heineken 250

  Heineken 250

  Giá: 35.000 đ

  Larue chai

  Larue chai

  Giá: 15.000 đ

  Strongbow

  Strongbow

  Giá: 24.000 đ

  Bia 333

  Bia 333

  Giá: 20.000 đ

  Pepsi (lon)

  Pepsi (lon)

  Giá: 14.000 đ

  product