Phòng VIP 11 ( 1 BÀN )

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Phòng VIP 11 ( 1 BÀN )

 • Liên hệ
 • - Gọi Menu tiệc:

     + Miễn phí bao phòng

     + Karaoke tính tiền 250k/giờ

  - Gọi Menu thường (Menu Alacarte) :

     + Phí bao phòng 500

 • 43778
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline