CÁC MÓN CÁ

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

CÁC MÓN CÁ

 • Liên hệ
 • CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP ĐÔNG CÔ 550.000
  CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 570.000
  CÁ CHẼM SỐNG CHƯNG TƯƠNG/ HẤP HÀNH GỪNG/ HONGKONG/ THÁI 650.000
  CÁ CHIM HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 690.000
  CÁ CHÉP GIÒN NƯỚNG MUỐI ỚT / LÚC LẮC/ OM DƯA 770.000
  CÁ BỚP SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 770.000
  CÁ BỚP NƯỚNG LÁ LỐT/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI/ MUỐI ỚT 800.000
  CÁ TẦM HẤP HONGKONG/ HẤP TAM VỊ 950.000
  CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG BBQ/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI 950.000
  CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 900.000
  CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG SỐT BƠ TỎI/ NƯỚNG MỌI 880.000
  CÁ LĂNG HẤP NẤM HƯƠNG/ NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG RIỀNG MẺ 890.000
  CÁ HỒI ÁP CHẢO SỐT KEM + MÌ Ý WASABI 950.000
  CÁ CHÌNH NƯỚNG/ HẦM SẢ 1.200.000
 • 837
CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP ĐÔNG CÔ 550.000
CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 570.000
CÁ CHẼM SỐNG CHƯNG TƯƠNG/ HẤP HÀNH GỪNG/ HONGKONG/ THÁI 650.000
CÁ CHIM HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 690.000
CÁ CHÉP GIÒN NƯỚNG MUỐI ỚT / LÚC LẮC/ OM DƯA 770.000
CÁ BỚP SỐT CHUA NGỌT/ CHANH DÂY/ SỐT ME 770.000
CÁ BỚP NƯỚNG LÁ LỐT/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI/ MUỐI ỚT 800.000
CÁ TẦM HẤP HONGKONG/ HẤP TAM VỊ 950.000
CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG BBQ/ NƯỚNG SỐT TARIYAKI 950.000
CÁ BỐNG MÚ HẤP HONGKONG/ THÁI/ ĐÔNG CÔ/ CHƯNG TƯƠNG 900.000
CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG SỐT BƠ TỎI/ NƯỚNG MỌI 880.000
CÁ LĂNG HẤP NẤM HƯƠNG/ NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG RIỀNG MẺ 890.000
CÁ HỒI ÁP CHẢO SỐT KEM + MÌ Ý WASABI 950.000
CÁ CHÌNH NƯỚNG/ HẦM SẢ 1.200.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline