DỊCH VỤ TIỆC

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

DỊCH VỤ TIỆC

 • Liên hệ
 • STT DỊCH VỤ THỜI GIAN /    SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN
  1 MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH  10 PHÚT ĐẦU 1.000.000
  2 MC ( CTY, SINH NHẬT, THÔI NÔI ) SUỐT BUỔI 2.500.000
  3 VŨ ĐOÀN THIẾU NHI 1 BÀI 2.000.000
  4 VŨ ĐOÀN TIỆC CƯỚI  1 BÀI  2.500.000
  5 CHÚ HỀ LÀM BONG BÓNG TẠO HÌNH 1 GIỜ  800.000
  6 CHÚ HỀ HOẠT NÁO  2 GIỜ  2.000.000
  7 ẢO THUẬT GIA  15 PHÚT 2.000.000
  8 BAN NHẠC ( 2 Guitar( solo+bas) + trống điện + organ ) 2 GIỜ 3.000.000
  9 ĐÀN ORGAN 2 GIỜ  1.500.000
  10 KHÁCH MANG BAN NHẠC+ ÂM THANH VÀO TÍNH PHỤ THU SUỐT BUỔI  2.500.000
  11 KHÁCH MANG ORGAN VÀO PHỤ THU SUỐT BUỔI  1.500.000
  12 KHÁCH ĐẶT BÀN TRANG TRÍ BÊN NGOÀI VÀO PHỤ THU   1.000.000
  13 RƯỢU CHAMPAGNE  1 CẶP 500.000
  14 ĐÁ KHÓI   300.000
  15 TRANG TRÍ HOA TƯƠI TOÀN SẢNH THEO THỜI GIÁ 20.000.000
  16 BÀN TRANG TRÍ    THEO MẪU
  17 SỔ + BÚT KÝ TÊN + THÙNG TIỀN   MIỄN PHÍ
  18 THIỆP MỜI   MIỄN PHÍ

  BẢNG GIÁ COMBO DỊCH VỤ :

  COMBO 1

  1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

  2. BÀN TRANG TRÍ

  3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

  4.200.000

  COMBO 2

  1. CHÚ HỀ HOẠT NÁO ( 2 GIỜ)

  2. BÀN TRANG TRÍ

  3. TẠO HÌNH BONG BÓNG ( 1 GIỜ )

  5.500.000

  COMBO 3

  1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

  2. BÀN TRANG TRÍ 

  3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

  4. ẢO THUẬT ( 15 PHÚT )

  6.500.000

  COMBO 4

  1. CHÚ HỀ HOẠT NÁO ( 2 GIỜ )

  2. BÀN TRANG TRÍ

  3. TẠO HÌNH BONG BÓNG ( 1 GIỜ )

  4. VŨ ĐOÀN THIẾU NHI ( 1 BÀI )

  7.500.000

  COMBO 5

  1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

  2. BÀN TRANG TRÍ

  3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

  4. VŨ ĐOÀN CƯỚI ( 1 BÀI )

  5. BÁNH CƯỚI 

  6. RƯỢU + ĐÁ KHÓI

  8.500.000

   

   

 • 1804
STT DỊCH VỤ THỜI GIAN /    SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN
1 MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH  10 PHÚT ĐẦU 1.000.000
2 MC ( CTY, SINH NHẬT, THÔI NÔI ) SUỐT BUỔI 2.500.000
3 VŨ ĐOÀN THIẾU NHI 1 BÀI 2.000.000
4 VŨ ĐOÀN TIỆC CƯỚI  1 BÀI  2.500.000
5 CHÚ HỀ LÀM BONG BÓNG TẠO HÌNH 1 GIỜ  800.000
6 CHÚ HỀ HOẠT NÁO  2 GIỜ  2.000.000
7 ẢO THUẬT GIA  15 PHÚT 2.000.000
8 BAN NHẠC ( 2 Guitar( solo+bas) + trống điện + organ ) 2 GIỜ 3.000.000
9 ĐÀN ORGAN 2 GIỜ  1.500.000
10 KHÁCH MANG BAN NHẠC+ ÂM THANH VÀO TÍNH PHỤ THU SUỐT BUỔI  2.500.000
11 KHÁCH MANG ORGAN VÀO PHỤ THU SUỐT BUỔI  1.500.000
12 KHÁCH ĐẶT BÀN TRANG TRÍ BÊN NGOÀI VÀO PHỤ THU   1.000.000
13 RƯỢU CHAMPAGNE  1 CẶP 500.000
14 ĐÁ KHÓI   300.000
15 TRANG TRÍ HOA TƯƠI TOÀN SẢNH THEO THỜI GIÁ 20.000.000
16 BÀN TRANG TRÍ    THEO MẪU
17 SỔ + BÚT KÝ TÊN + THÙNG TIỀN   MIỄN PHÍ
18 THIỆP MỜI   MIỄN PHÍ

BẢNG GIÁ COMBO DỊCH VỤ :

COMBO 1

1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

2. BÀN TRANG TRÍ

3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

4.200.000

COMBO 2

1. CHÚ HỀ HOẠT NÁO ( 2 GIỜ)

2. BÀN TRANG TRÍ

3. TẠO HÌNH BONG BÓNG ( 1 GIỜ )

5.500.000

COMBO 3

1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

2. BÀN TRANG TRÍ 

3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

4. ẢO THUẬT ( 15 PHÚT )

6.500.000

COMBO 4

1. CHÚ HỀ HOẠT NÁO ( 2 GIỜ )

2. BÀN TRANG TRÍ

3. TẠO HÌNH BONG BÓNG ( 1 GIỜ )

4. VŨ ĐOÀN THIẾU NHI ( 1 BÀI )

7.500.000

COMBO 5

1. MC KHAI TIỆC ( 15 PHÚT )

2. BÀN TRANG TRÍ

3. ĐÀN ORGAN ( 2 GIỜ )

4. VŨ ĐOÀN CƯỚI ( 1 BÀI )

5. BÁNH CƯỚI 

6. RƯỢU + ĐÁ KHÓI

8.500.000

 
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline