Các Món Bò

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các Món Bò

 • Liên hệ
 •  BÒ LÁ LỐT MỠ CHÀY BÁNH HỎI  580.000
  BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 580.000
  BÒ NẤU HẠT ĐIỀU + BÁNH MÌ 600.000
  BÒ NẤU NHO + BÁNH MÌ 580.000
  BÒ NẤU ĐỐP + BÁNH MÌ 580.000
  BÒ NẤU RAGOUT + BÁNH MÌ 580.000
  BÒ NẤU TAM VỊ + BÁNH MÌ 600.000
  BÒ SỐT CAM + BÁNH MÌ 600.000
  BÒ SỐT PHOMAI + BÁNH MÌ 580.000
  BÒ ĐẶC BIỆT NAM BỘ  600.000
  BẮP BÒ LUỘC + MẮM THU 580.000
  SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG 780.000
  SƯỜN BÒ NƯỚNG BBQ + KHOAI TÂY 870.000
  SƯỜN BÒ NƯỚNG TARIYAKI + KHOAI TÂY 870.000
  SƯỜN BÒ NƯỚNG NGŨ VỊ NAM BỘ + KHOAI TÂY 870.000
  BẮP BÒ HẦM RƯỢU VANG + BÁNH MÌ 850.000
  BẮP BÒ HẦM TIÊU ĐEN + BÁNH MÌ 850.000
  BẮP BÒ ÚC SỐT BBQ + KHOAI TÂY ĐÚC LÒ 850.000

    

 • 4727
 BÒ LÁ LỐT MỠ CHÀY BÁNH HỎI  580.000
BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ 580.000
BÒ NẤU HẠT ĐIỀU + BÁNH MÌ 600.000
BÒ NẤU NHO + BÁNH MÌ 580.000
BÒ NẤU ĐỐP + BÁNH MÌ 580.000
BÒ NẤU RAGOUT + BÁNH MÌ 580.000
BÒ NẤU TAM VỊ + BÁNH MÌ 600.000
BÒ SỐT CAM + BÁNH MÌ 600.000
BÒ SỐT PHOMAI + BÁNH MÌ 580.000
BÒ ĐẶC BIỆT NAM BỘ  600.000
BẮP BÒ LUỘC + MẮM THU 580.000
SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG 780.000
SƯỜN BÒ NƯỚNG BBQ + KHOAI TÂY 870.000
SƯỜN BÒ NƯỚNG TARIYAKI + KHOAI TÂY 870.000
SƯỜN BÒ NƯỚNG NGŨ VỊ NAM BỘ + KHOAI TÂY 870.000
BẮP BÒ HẦM RƯỢU VANG + BÁNH MÌ 850.000
BẮP BÒ HẦM TIÊU ĐEN + BÁNH MÌ 850.000
BẮP BÒ ÚC SỐT BBQ + KHOAI TÂY ĐÚC LÒ 850.000

  

sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline