MÓN HEO, SƯỜN NON.

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

MÓN HEO, SƯỜN NON.

 • Liên hệ
 • HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO 1/2 con( Thời giá ) 900.000
  GIÒ HEO CHIÊN NƯỚC MẮM 620.000
  GIÒ HEO CHIÊN GIÒN 620.000
  GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN 640.000
  GIÒ HEO HẢI SẢN ĐÔNG CÔ 640.000
  GIÒ HEO NẤU PATE 640.000
  GIÒ HEO NẤU ĐẬU 640.000
  GIÒ HEO NẤU TÁO ĐỎ 640.000
  GIÒ HEO HẦM TỨ VỊ BÁNH MÌ 640.000
  SƯỜN NON HẦM PATE + BÁNH MÌ 600.000
  SƯỜN NON HẦM TAM VỊ + BÁNH MÌ 600.000
  SƯỜN NON HẦM TÁO + BÁNH MÌ 600.000
  SƯỜN NON HẦM RAGOUT + BÁNH MÌ 600.000
  SƯỜN HẦM KHOAI LANG + BÁNH MÌ 600.000
  SƯỜN SỐT CHUA NGỌT 640.000
  SƯỜN SỐT MAYONNAISE 640.000
  SƯỜN RANG HONGKONG 640.000
  SƯỜN CHÌA NƯỚNG 640.000
  SƯỜN NƯỚNG BBQ + XÔI HẠT SEN 680.000
  SƯỜN NƯỚNG TARIYAKI + SALAD TRỘN 730.000
  SƯỜN NƯỚNG + MÌ BƠ TỎI 730.000
 • 5242
HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO 1/2 con( Thời giá ) 900.000
GIÒ HEO CHIÊN NƯỚC MẮM 620.000
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN 620.000
GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN 640.000
GIÒ HEO HẢI SẢN ĐÔNG CÔ 640.000
GIÒ HEO NẤU PATE 640.000
GIÒ HEO NẤU ĐẬU 640.000
GIÒ HEO NẤU TÁO ĐỎ 640.000
GIÒ HEO HẦM TỨ VỊ BÁNH MÌ 640.000
SƯỜN NON HẦM PATE + BÁNH MÌ 600.000
SƯỜN NON HẦM TAM VỊ + BÁNH MÌ 600.000
SƯỜN NON HẦM TÁO + BÁNH MÌ 600.000
SƯỜN NON HẦM RAGOUT + BÁNH MÌ 600.000
SƯỜN HẦM KHOAI LANG + BÁNH MÌ 600.000
SƯỜN SỐT CHUA NGỌT 640.000
SƯỜN SỐT MAYONNAISE 640.000
SƯỜN RANG HONGKONG 640.000
SƯỜN CHÌA NƯỚNG 640.000
SƯỜN NƯỚNG BBQ + XÔI HẠT SEN 680.000
SƯỜN NƯỚNG TARIYAKI + SALAD TRỘN 730.000
SƯỜN NƯỚNG + MÌ BƠ TỎI 730.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline