Các món tiềm: Bồ câu - Gà ác - Gà - Vịt

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các món tiềm: Bồ câu - Gà ác - Gà - Vịt

 • Liên hệ
 • BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm tứ vị + mì hấp tỏi ( 10 thố ) 950.000
  BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm thuốc bắc + mì ( 10 thố ) 950.000
  BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm ngũ vị + mì ( 10 thố ) 950.000
  Gà tiềm thảo dược + mì hấp tỏi 750.000
  Gà tiềm hạt sen + mì 750.000
  Gà tiềm ớt hiểm + mì 750.000
  Vịt tiềm bát bửu + mi 750.000
  Vịt tiềm tứ bảo + mì 750.000
  Vịt tiềm ngũ quả + mì 750.000

   

 • 3092
BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm tứ vị + mì hấp tỏi ( 10 thố ) 950.000
BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm thuốc bắc + mì ( 10 thố ) 950.000
BỒ CÂU , GÀ ÁC Tiềm ngũ vị + mì ( 10 thố ) 950.000
Gà tiềm thảo dược + mì hấp tỏi 750.000
Gà tiềm hạt sen + mì 750.000
Gà tiềm ớt hiểm + mì 750.000
Vịt tiềm bát bửu + mi 750.000
Vịt tiềm tứ bảo + mì 750.000
Vịt tiềm ngũ quả + mì 750.000

 

sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline