Các Món Lẩu

CTY TNHH TM ĐT LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 1

Các Món Lẩu

 • Liên hệ
 • LẨU CÁ:

  LẪU CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA + BÚN 850.000
  LẪU CÁ TẦM NẤU MĂNG CHUA + BÚN 950.000
  LẪU CÁ CHIM TRẮNG NẤU MĂNG CHUA + BÚN 800.000
  LẪU CÁ BÓNG MÚ NẤU CHUA NGỌT + BÚN ( Thới giá ) 990.000
  LẪU CÁ CHẼM NẤU CHUA NGỌT + BÚN ( Thới giá ) 720.000
  LẪU CÁ CHÌNH NẤU CHUA NGỌT + BÚN 1.200.000
  LẪU RIÊU CHÉP GIÒN + BÚN 750.000

  LẪU HẢI SẢN:

  LẪU THÁI LAN HẢI SẢN + BÚN 700.000
  LẪU NẤM THÁI LAN HẢI SẢN + BÚN 710.000
  LẪU NẤM HẢI SẢN (Nước ngọt ) + MÌ 710.000
  LẪU THÁI LAN TÔM THẺ + BÚN ( Thới giá ) 750.000
  LẪU THÁI LAN TÔM SÚ + BÚN ( Thới giá ) 830.000
  LẪU THÁI LAN TÔM CÀNG SEN + BÚN ( Thới giá ) 1.100.000
  LẪU ĐỒNG QUÊ NAM BỘ HẢI SẢN ( Nước chua ngọt) + BÚN  700.000
  LẪU CUA ĐỒNG HẢI SẢN + BÁNH ĐA  720.000
  LẪU HẢI SẢN NHÚNG MẺ + BÚN 770.000
  LẪU CUA BIỂN THÁI LAN BÚN ( 1KG ) ( Thới giá ) 990.000
  LẪU CÁ CHÌNH NHÚNG MẺ + BÚN ( Thới giá ) 1.200.000

  LẪU KHÁC:

  LÃU BAO TỬ HẦM TIÊU + BÚN GẠO TRỤNG 700.000
  LẪU CHẢ CÁ THÁC LÁC + BÚN 710.000
  LẪU CHUA GÀ LÁ GIANG + BÚN 750.000
  LẪU NẤM GÀ THÁI LAN + BÚN 750.000
  BỒ CÂU TIỀM TỨ VỊ + MÌ HẤP TỎI ( 10 THỐ ) 950.000
  BỒ CÂU TIỀM THUỐC BẮC + MÌ ( 10 THỐ ) 950.000
  BỒ CÂU TIỀM NGŨ VỊ + MÌ ( 10 THỐ ) 950.000
  GÀ TIỀM HẠT SEN + MÌ  750.000
  GÀ TIỀM ỚT HIỂM + MÌ  750.000
  GÀ TIỀM THẢO DƯỢC + MÌ HẤP TỎI 750.000
  VỊT TIỀM BÁT BỬU + MÌ 750.000
  VỊT TIỀM TỨ BẢO + MÌ 750.000
  VỊT TIỀM NGŨ QUẢ + MÌ 750.000
  CHÁO HẢI SẢN NAM BỘ 700.000
  CHÁO BỒ CÂU 800.000

   

 • 4706

LẨU CÁ:

LẪU CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA + BÚN 850.000
LẪU CÁ TẦM NẤU MĂNG CHUA + BÚN 950.000
LẪU CÁ CHIM TRẮNG NẤU MĂNG CHUA + BÚN 800.000
LẪU CÁ BÓNG MÚ NẤU CHUA NGỌT + BÚN ( Thới giá ) 990.000
LẪU CÁ CHẼM NẤU CHUA NGỌT + BÚN ( Thới giá ) 720.000
LẪU CÁ CHÌNH NẤU CHUA NGỌT + BÚN 1.200.000
LẪU RIÊU CHÉP GIÒN + BÚN 750.000

LẪU HẢI SẢN:

LẪU THÁI LAN HẢI SẢN + BÚN 700.000
LẪU NẤM THÁI LAN HẢI SẢN + BÚN 710.000
LẪU NẤM HẢI SẢN (Nước ngọt ) + MÌ 710.000
LẪU THÁI LAN TÔM THẺ + BÚN ( Thới giá ) 750.000
LẪU THÁI LAN TÔM SÚ + BÚN ( Thới giá ) 830.000
LẪU THÁI LAN TÔM CÀNG SEN + BÚN ( Thới giá ) 1.100.000
LẪU ĐỒNG QUÊ NAM BỘ HẢI SẢN ( Nước chua ngọt) + BÚN  700.000
LẪU CUA ĐỒNG HẢI SẢN + BÁNH ĐA  720.000
LẪU HẢI SẢN NHÚNG MẺ + BÚN 770.000
LẪU CUA BIỂN THÁI LAN BÚN ( 1KG ) ( Thới giá ) 990.000
LẪU CÁ CHÌNH NHÚNG MẺ + BÚN ( Thới giá ) 1.200.000

LẪU KHÁC:

LÃU BAO TỬ HẦM TIÊU + BÚN GẠO TRỤNG 700.000
LẪU CHẢ CÁ THÁC LÁC + BÚN 710.000
LẪU CHUA GÀ LÁ GIANG + BÚN 750.000
LẪU NẤM GÀ THÁI LAN + BÚN 750.000
BỒ CÂU TIỀM TỨ VỊ + MÌ HẤP TỎI ( 10 THỐ ) 950.000
BỒ CÂU TIỀM THUỐC BẮC + MÌ ( 10 THỐ ) 950.000
BỒ CÂU TIỀM NGŨ VỊ + MÌ ( 10 THỐ ) 950.000
GÀ TIỀM HẠT SEN + MÌ  750.000
GÀ TIỀM ỚT HIỂM + MÌ  750.000
GÀ TIỀM THẢO DƯỢC + MÌ HẤP TỎI 750.000
VỊT TIỀM BÁT BỬU + MÌ 750.000
VỊT TIỀM TỨ BẢO + MÌ 750.000
VỊT TIỀM NGŨ QUẢ + MÌ 750.000
CHÁO HẢI SẢN NAM BỘ 700.000
CHÁO BỒ CÂU 800.000
sản phẩm liên quan
Chỉ đường
Hotline